Sport voor iedereen

Jongeren in armoede leven geïsoleerd en hebben een heel beperkt netwerk: Wat telkens weer terugkomt in statistieken en verhalen is het feit dat door die armoede kinderen worden uitgesloten of moeilijk aansluiting krijgen. Op school worden deze kinderen vaak gepest en daardoor is hun vriendenkring ook zeer beperkt.

Jongeren in armoede vinden geen aansluiting bij het aanbod vrije tijd, jeugdwerk, sport…: Deze kinderen zijn nauwelijks aangesloten of betrokken bij het regulier jeugdwerk maar sportverenigingen vinden ze wel aantrekkelijk. De kinderen kunnen niet naar de sportclub of de jeugdvereniging omdat hun ouders het lidgeld of de sportkledij niet kunnen betalen.

Sport voor iedereen

Met ons project “Vrienden van de sport” zijn wij er van overtuigd dat wij kunnen zorgen voor een Betere Toekomst. Sport is goed voor de ontwikkeling van lichaam én geest. Sport is ook de manier bij uitstek om weg te geraken uit het isolement waar kansarme kinderen en jongeren in verzeild geraken. Kansarme jongeren worden meestal gepest en uitgesloten van de meest alledaagse, normale zaken. Daardoor horen ze nergens bij en voelen ze zich aan hun lot overgelaten en gedumpt door de maatschappij. In 2013 werd ongeveer 1 op 10 kinderen geboren in armoede en 10,4% van de jongeren (tussen 13 en 19 jaar) leeft in armoede."

"Sport voor iedereen" is dé max

Wij zijn er van overtuigd dat we hen via sport een uitweg kunnen bieden, steun ons daarom vandaag nog.

De gemiddelde kostprijs bij voor aansluiting bij een club is ongeveer 300 euro per jaar. Daarnaast voorzien we nog 300 euro aan uitrusting en eventueel ander sportmateriaal (afhankelijk van de gekozen sport)

Voor particulieren: geef een maandelijkse doorlopende opdracht in van 1 euro (=slechts 12 euro per jaar) naar Ride2live vzw

FORTIS BE04 0016 3698 4831

Voor bedrijven: indien je 1 jongere wenst te sponsoren dan komt dit neer op 50 euro per maand of 600 euro per jaar.