Sport is namelijk de manier bij uitstek om weg te geraken uit het isolement waar kansarme kinderen en jongeren in verzeild geraken.

Doorzetting

Jongeren in armoede leven geïsoleerd en hebben een heel beperkt netwerk: Wat telkens weer terugkomt in statistieken en verhalen is het feit dat door die armoede kinderen worden uitgesloten of moeilijk aansluiting krijgen. Op school worden deze kinderen vaak gepest en daardoor is hun vriendenkring ook zeer beperkt.

Jongeren in armoede vinden geen aansluiting bij het aanbod vrije tijd, jeugdwerk, sport…: Deze kinderen zijn nauwelijks aangesloten of betrokken bij het regulier jeugdwerk maar sportverenigingen vinden ze wel aantrekkelijk. De kinderen kunnen niet naar de sportclub of de jeugdvereniging omdat hun ouders het lidgeld of de sportkledij niet kunnen betalen.

Als eerste kennismaking voor deze jongeren met "sport" kunnen we hun laten deelnemen aan sportkampen gedurende de schoolvakanties. Eénmaal ze de smaak te pakken hebben en weten welke sport ze graag verder zouden beoefenen, dan kunnen we ze aansluiten bij een sportclub.