Ride2live
voetbal
Onze missie is om kansarme jongeren op weg te helpen naar een Betere Toekomst.
Dit niet alleen door hen hoop te geven maar door hen op weg te zetten.
In een eerste stadium bieden we financiële en logistieke ondersteuning aan zodat kansarme jongeren kunnen deelnemen aan sportkampen. Zo komen deze jongeren al een eerste keer in contact met anderen, ze leren nieuwe mensen kennen, leren nieuwe vaardigheden, verruimen hun horizon, ontdekken nieuwe dingen…
Jongeren in armoede leven geïsoleerd en hebben een heel beperkt netwerk: Wat telkens weer terugkomt in statistieken en verhalen is het feit dat door die armoede kinderen worden uitgesloten of moeilijk aansluiting krijgen. Op school worden deze kinderen vaak gepest en daardoor is hun vriendenkring ook zeer beperkt.

Jongeren in armoede vinden geen aansluiting bij het aanbod vrije tijd, jeugdwerk, sport…: Deze kinderen zijn nauwelijks aangesloten of betrokken bij het regulier jeugdwerk maar sportverenigingen vinden ze wel aantrekkelijk. De kinderen kunnen niet naar de sportclub of de jeugdvereniging omdat hun ouders het lidgeld of de sportkledij niet kunnen betalen.
In een tweede stadium proberen we jongeren aan te moedigen om voor een sport te kiezen en deze dan ook te beoefenen. Zo komen ze dan in contact met andere jongeren niet uit hun leefwereld en breiden ze hun netwerk uit, verleggen ze hun grenzen…
Daar zorgen we voor de financiële kant van het verhaal en proberen we ook het nodige sportmateriaal en -kledij/uitrusting te voorzien. Je moet ze gelijke kansen geven zodat ze terug het gevoel hebben erbij te horen, ze terug meer eigenwaarde en zelfzekerheid te schenken.
Mountainbike
En in het derde en laatste stadium, ook het belangrijkste, volgen we deze jongeren zodat ze niet zomaar opgeven of stoppen bij de minste tegenslag.
En eens ze de microbe te pakken hebben, zijn ze goed op weg om uit die kansloze omgeving -waar ze in verzeild geraakt waren- te ontsnappen…
…op weg naar een Betere Toekomst…